နွလံုးနိႈးစက္

 
 
G
M
T
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text-to-speech function is limited to 200 characters
 
[removed]
 
Options : History : Feedback : Donate Close

အျမဲနွလံုးနိႈးစက္ထည့္သြင္းျခင္း

မီးျခစ္ဆံဗူးအရြယ္အစားရွိတဲ႔ ေသးငယ္တဲ႔လ်ွပ္စစ္စက္ကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ျပီး အေရျပားေအာက္မွာ ထည့္သြင္းကာ(ဘယ္ (သို႔) ညာဘက္ညွပ္ရိုးေအာက္) လ်ွပ္စစ္ဝါယာ (နွလံုးနိႈးစက္ေခါင္း) ေတြကို ေသြးေႀကာမွတဆင့္ နွလံုးနဲ႔ဆက္သြယ္ေပးပါတယ္။ အျမဲနွလံုးနိႈးစက္ထည့္သြင္းျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ကို နွလံုးဆရာဝန္ႀကီးမွ ဦးေဆာင္ကာ ထံုေဆးျဖင့္လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိျပီး ၁-၂ နာရီခန္႔ႀကာျမင့္ေလ့ရွိပါတယ္။ အကယ္၍ နွလံုးခုန္နႈန္းေနွးလာပါက နွလံုးနိႈးစက္မွ လၽွပ္စစ္ဓာတ္ေတြကို နွလံုးႀကြက္သားေတြဆီသို႔ ထုတ္လႊတ္ကာ နွလံုးခုန္ႏႈန္းကို ျမွင့္တင္ေပးပါတယ္။ နွလံုးေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္တဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာလူနာေတြမွာဆိုရင္ေတာ့ အထူးျပဳလုပ္ထားတဲ႔နွလံုးထိန္းစက္အမ်ိဳးအစားကို အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ နွလံုးဘယ္ဘက္နဲ႔ ညာဘက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို ထိန္းညွိေပးကာ နွလံုးလုပ္ေဆာင္မႈကို ျမွင့္တင္ေပးရံုသာမက အသက္ရွဴရခက္ခဲတဲ႔ ျပႆနာေတြကိုလည္း ေျဖရွင္းေပးပါတယ္။ ၎ကို နွလံုးမ်ွေျခအေနအထား ျပန္လည္ဖန္တီးျခင္းကုထံုးလို႔ေခၚပါတယ္။ ထိုလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ပံုမွန္နွလံုးနိႈးစက္တပ္ဆင္ျခင္းထက္ ပိုမိုရႈပ္ေထြးကာ အခ်ိန္လည္းပိုႀကာတတ္ပါတယ္။

ယေန႕ပင္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ေယာက္ေယာက္နွင့္ရက္ခ်ိန္းယူလိုက္ပါ။

Dr. Reginald Liew | Cardiology

MA (Camb), MBBS (Hons, UK), PhD (London) FRCP (UK), FESC (Europe), FACC (USA)

ေဒါက္တာ Liew သည္ နွလံုးအထူးကုကထိကတစ္ဦးျဖစ္ျပီး နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းနွင့္ နွလံုးနိႈးစက္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား၌ အလြန္ပင္ေတာ္ေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ Liew သည္ နွလံုးခုန္ႏႈန္းမမွန္တဲ႔ ျပႆနာေတြကို ကုသရာမွာ အလြန္ေက်ာ္ႀကားတဲ႔ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အဂၤလန္မွာ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ နွလံုးခုန္ျပႆနာေတြကို ၃ဖက္ျမင္စနစ္ျဖင့္ ကုသနိုင္ဖို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ႀကိဳးပမ္းခဲ႔သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထူးျပဳအခြဲ

နွလံုးစက္တပ္ျခင္း - နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းမ်ားကို ကုသ၍ နွလံုးနိႈးစက္ထည့္သြင္းျခင္း

ယေန႕ပင္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ေယာက္ေယာက္နွင့္ရက္ခ်ိန္းယူလိုက္ပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၇၉၂၈၈၈၆၁၁

admin@ulinkmyanmar.com

အခန္း-၃၁၂(ေအ) မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို ၅၁လမ္း (ေအာက္) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။တနလၤာ-ေသာႀကာ (၉နာရီ - ၆နာရီ)

Monday - Friday, 9am - 6pm