ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၃၁၂(ေအ) မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို ၅၁လမ္း (ေအာက္) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။တနလၤာ-ေသာႀကာ (၉နာရီ - ၆နာရီ)

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။

Gleneagles Hospital

၆ေအ Napier လမ္း၊ စင္ကာပူ ၂၅၈၅၀၀

စင္ကာပူရွိ သံရံုးမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိျပီး ေက်ာ္ျကားေသာ ေစ်းဝယ္ရာေနရာျဖစ္သည့္ ေအာခ်က္လမ္းမျကီး ႏွင့္ အနီးအနားတြင္ ရွိသည့္ Gleneagles ေဆးရံုျကီးသည္ ေဆးပညာ၊ ခြဲစိတ္ကုသမွဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မွဳနွင့္ ကင္ဆာ၊ ႏွလံုး၊ အသည္းအစားထိုး၊ အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေျကာင္း၊ အရိုးအေျကာ၊ မိခင္ႏွင့္ ကေလးေဆးကုသမွဳဆိုင္ရာ က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မွဳတို့ကို အရည္အေသြးျပည့္မွီစြာ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးေနသည့္ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွ စတင္ရ်္ Joint Commission International (JCI)  အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ေဆးရံုတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  

အသည္း/ေက်ာက္ကပ္အစားထိုးျခင

ကင္ဆာေဆးပညာ

အရိုးအေျကာ ကုသမွဳ

ေမြးကင္းစ ကေလးကုသမွဳ

ဆီးလမ္းေျကာင္းႏွင့္ေက်ာက္ကပ္

မိခင္ႏွင့္ကေလးေဆးပညာ

Robotic ခြဲစိတ္မွဳ

ေက်ာ္ျကားေသာ အထူးကုနယ္ပယ္မ်ား

ႏွလံုးက်န္းမာေရး 

ခုတင္ေပါင္း ၂၇၀

၃၃၇ ဆရာဝန္မ်ား

၂၄နာရီအေရးေပၚအထူးကု

ခ်န္ဂီေလဆိပ္မွ မိနစ္ ၃၀ခန့္ အကြာအေဝး

အနီးရွိ စားေသာက္ ေစ်းဝယ္ရန္
UE Square, Forum Mall

အနီးရွိ ဟုိတယ္မ်ား
Hotel Jen Tanglin, Regent, 
Hilton Hotel

Ratings:

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ             

သက္ေတာင့္သက္သာရွိမွဳ       

ေစ်းႏွဳန္း