ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္ကုသျခင္း

နွလံုးေရာဂါျဖစ္ေစနိုင္တဲ႔အခ်က္ေတြနဲ႔ ေရာဂါျဖစ္လာပါက ကုသဖို႔အတြက္ေဆးဝါးေတြကအေရးႀကီးတဲ႔ အခန္းကဏၭကပါဝင္ပါတယ္။ေဆးဝါးမ်ားအကူအညီနဲ႔ေရာဂါလကၡဏာေတြဆိုးရြားေနမႈကို ေလ်ွာ့ခ်နိုင္ျခင္း နွလံုးေရာဂါျဖစ္နိုင္ေခ်ကို ေလ်ွာ့ခ်နိုင္ျခင္းနဲ႔ အသက္အႏၲရာယ္ျဖစ္ပြားမႈကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ျခင္းစတဲ႔အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ရနိုင္ပါတယ္။ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး ေဆးဝါးဒဏ္မခံနိုင္ျခင္း စတာေတြရွိေပမယ့္ ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ပိုမ်ားပါတယ္။ႏွလံုးေရာဂါအေျခအေန(နွလံုးေသြးေႀကာက်ဥ္းျခင္း နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္း နွလံုးေကာင္းစြာအလုပ္မလုပ္ျခင္း) (သို႔) ေရာဂါျဖစ္နိုင္ေခ်ျမင့္မားေစတဲ႔အခ်က္မ်ား (ေသြးတိုးျခင္း ေသြးတြင္းအဆီဓာတ္မ်ားျခင္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါ) စတာေတြေပၚမူတည္ျပီး ဆရာဝန္မွသင့္ေတာ္တဲ႔ကုသမႈေတြကို ခံယူေစပါတယ္။

အခ်ိဳ႕ေသာေဆးဝါးေတြဟာ နွလံုးအေပၚမွာ တစ္ခုထက္မနည္းတဲ႔ေကာင္းက်ိဳးေတြကို ရေစတတ္ပါတယ္။ထို႔ျပင္ ECG ျဖင့္ နွလံုးစစ္ေဆးျခင္း နွလံုးဓာတ္မွန္ရိုက္ျခင္း ၂၄နာရီနွလံုးခုန္နႈန္းကိုေလ့လာျခင္း ေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္၍နွလံုးအေျခအေနကို စစ္ေဆးျခင္းစတဲ႔ စစ္ေဆးမႈအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ရန္လည္း ဆရာဝန္မွညႊန္ႀကားပါလိမ့္မယ္။

ယေန႕ပင္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ေယာက္ေယာက္နွင့္ရက္ခ်ိန္းယူလိုက္ပါ။

Dr. Reginald Liew | Cardiology

MA (Camb), MBBS (Hons, UK), PhD (London) FRCP (UK), FESC (Europe), FACC (USA)

ေဒါက္တာ Liew သည္ နွလံုးအထူးကုကထိကတစ္ဦးျဖစ္ျပီး နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းနွင့္ နွလံုးနိႈးစက္ထည့္သြင္းျခင္းမ်ား၌ အလြန္ပင္ေတာ္ေသာ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

ေဒါက္တာ Liew သည္ နွလံုးခုန္ႏႈန္းမမွန္တဲ႔ ျပႆနာေတြကို ကုသရာမွာ အလြန္ေက်ာ္ႀကားတဲ႔ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ျပီး အဂၤလန္မွာ ရႈပ္ေထြးတဲ႔ နွလံုးခုန္ျပႆနာေတြကို ၃ဖက္ျမင္စနစ္ျဖင့္ ကုသနိုင္ဖို႔အတြက္ ပထမဦးဆံုး ႀကိဳးပမ္းခဲ႔သူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

အထူးျပဳအခြဲ

နွလံုးစက္တပ္ျခင္း - နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းမ်ားကို ကုသ၍ နွလံုးနိႈးစက္ထည့္သြင္းျခင္း

Dr. Rohit Khurana | Cardiology

 

MA (Oxon), BMChB (Oxon), PhD (London), FRCP (UK), FESC (Europe), FACC (USA)

ေဒါက္တာ Khurana သည္ နွလံုးေရာဂါအထူးကုကထိက တစ္ဦးျဖစ္ျပီး ေသြးေႀကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ား ေသြးတိုးေရာဂါနဲ႔ ေသြးေႀကာခ်ဲ႕ျခင္းအတြက္ ကုထံုးမ်ားကို အထူးျပဳစိတ္ဝင္စားတဲ႔ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။

 

အထူးျပဳအခြဲ

ေသြးေႀကာပံုရိပ္ေဖာ္ဓာတ္မွန္နွင့္ ဒဏ္ရာအေသးဆံုးနည္းျဖင့္ ေသြးလြႊတ္ေႀကာပိတ္ဆို႔ျခင္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္း။

Dr. Peter Ting | Cardiology

 

MBBS, MRCP (UK), MPH (Harvard), FACC, FAsCC, FAMS

ေဒါက္တာ Ting သည္ နွလံုးအထူးကုကထိကတစ္ဦးျဖစ္ျပီး ပံုရိပ္ေဖာ္စစ္ေဆးျခင္း နွလံုးအဆို႔ရွင္ပံုမမွန္မႈမ်ားနဲ႔ နွလံုးေသြးေႀကာဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို အထူးျပဳထားတဲ႔ ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ျပင္ တိုးတက္မႈအားနည္းတဲ႔ နွလံုးေသြးေႀကာေရာဂါရွင္မ်ားအတြက္ လူေနမႈဘဝနဲ႔ပတ္သက္တဲ႔ကုသမႈပုဒ္မ်ား အျခားက်န္းမာေရးျပႆနာေတြျဖစ္တဲ႔ ေသြးတိုးေရာဂါ ေသြးတြင္းအဆီဓာတ္မ်ားျခင္း ဆီးခ်ိဳေရာဂါနဲ႔ အဝလြန္ေရာဂါေတြအတြက္ လူေနမႈဘဝပံုစံ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖင့္ ေဆးေသာက္သံုးရမႈကို ေလ်ာ့ခ်နိုင္ျခင္းစတဲ႔ ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ ေလ့လာ၍ လူနာမ်ားကို အေကာင္းဆံုးလမ္းညႊန္မႈေတြေပးေနပါတယ္။

ယေန႕ပင္အထူးကုဆရာဝန္တစ္ေယာက္ေယာက္နွင့္ရက္ခ်ိန္းယူလိုက္ပါ။

ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၇၉၂၈၈၈၆၁၁

admin@ulinkmyanmar.com

အခန္း-၃၁၂(ေအ) မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို ၅၁လမ္း (ေအာက္) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။တနလၤာ-ေသာႀကာ (၉နာရီ - ၆နာရီ)

Monday - Friday, 9am - 6pm