ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ေဆးကုသမႈခံယူရန္အတြက္ သင့္အာမခံအား အသံုးျပဳပါ

ေငြသားကိုင္ေဆာင္မႈမလိုဘဲ ေဆးကုသမႈခံယူလိုက္ပါ

ေဆးကုသမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တေလွ်ာက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကို မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳ၍ အျပည့္အဝ ျပန္လည္ရယူလိုက္ပါ။

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ စီးပြားေရး မိတ္ဖက္မ်ား

ယူလင့္ခ္အဖြဲ႕ဝင္ ထိပ္တန္းေဆးရံုမ်ားတြင္ ဦးစားေပး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရယူခံစားလိုက္ပါ။

 

Parami General Hospital

Grand Hantha Hospital

Asia Pacific Medical & Dental Centre

Pathlab Diagnostic

Centre

Asia Royal Hospital

Kembangan Yangon UHC Hospital

Kembangan Yangon -

Thuwunna

Kembangan Mandalay

Aesthetic & Wellness

Centre

Leo Medicare

Bumrungrad International Clinic Yangon

International Emergency Services (IES)

Samitivej International Clinic

Yangon International Clinic

GSI Home Medicare Services

Global Care International Clinic

 

ေဆးခန္း/ေဆး႐ုံသို႔သြားေရာက္ျပသလိုပါသလား? လုပ္ေဆာင္ရန္

ယူလင္​့ခ္​အဖြဲ႔ဝင္​​ေဆးခန္​း/​ေဆး႐ုံမ်ား၌ ပံုမွန္​​ေဆးကုသမႈခံယူျခင္​း

 

MGEN အာမခံ ဝယ္​ယူထား​ေသာ အဖြဲ႔ဝင္​မ်ားဆက္​သြယ္​ရန္

ဖုန္​း : ၀၉၆၆၁၁၀၈၈၂၂

 

အီး​ေမးလ္ :claims@ulinkmyanmar.com

 

လိပ္​စာ : အခန္​း - ၃၁၂ (​ေအ)၊ မဟာနဝရတ္​ကြန္​ဒို၊ ၅၁လမ္​း (​ေအာက္​)၊ ဗိုလ္​တစ္​​ေထာင္​ၿမိဳ႕နယ္​၊ ရန္​ကုန္​ၿမိဳ႕။

 
ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၁၆၀၉၊ ၁၆လႊာ၊ တိုက္ - ၂ေအ၊ တိုင္းမ္စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ္း၊ ကမာရြတ္/စမ္းေခ်ာင္းျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။