ရင္ဘတ္ ဓာတ္မွန္ရုိက္ျခင္းကုိ အထင္မေသးပါနဲ႕။


Chest xray

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆုိေတာ ့ ရင္ဘတ္ ဓာတ္မွန္ ရုိက္လုိက္ျခင္းအားျဖင္႕အဆုတ္ ကင္ဆာေရာဂါ ရွိ/မရွိသိရွိနိင္တဲ႕အလြယ္ဆုံး နည္းလမ္ ျဖစ္လုိ႕ပါ။

အဆုတ္ ကင္ဆာေရာဂါဟာ စင္ကာပူႏိုင္ငံရဲ႕ ကင္ဆာေရာဂါေတြထဲက ေသဆုံးမွဳနွဳန္း အျမင္႕ဆုံး ကင္ဆာေရာဂါသုံးခုထဲမွာ ပါဝင္​ပါတယ္။ ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရာ သုံးခ်က္ဟာ အဆုတ္ကင္ဆာႏွင္႕ပတ္သတ္ျပီး သင္သိသင္႔တဲ႕ အခ်က္ သုံးခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္းဟာ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ ေကာင္းတဲ႕ အႏ ၱရာယ္ဆိုး က်ိဳးတစ္ခုပါ။

ေဆးလိပ္ ပုံမွန္ ေသာက္သူဟာ မေသာက္သူထက္ အဆေပါင္း ၁၅ ဆ ကန ၂၅ ဆ အထိ အဆုတ္ ကင္ဆာပုိျပီး ျဖစ္နုိင္ေခ်မ်ားပါတယ္။

(၂) စစ္တမ္းမ်ားအရ အဆုတ္ ကင္ဆာေရာဂါရွင္ အမ်ားစုဟာ အသက္ ၄၀ႏွင္႕ အထက္ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)အသက္ရွင္နုိင္ေျခႏုဳန္းထားဟာလည္း အရမ္းနည္းပါတယ္။

အေမရိကန္နိင္ငံ ကင္ဆာ အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕အဆုိအရ အသက္ရွင္နုိင္ေျခႏွဳန္းထားဟာ ေအာက္ပါ အတုိင္းျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိးထဲက အေကာင္းကေတာ႕ အဆုတ္ကင္ဆာ ေရာဂါဟာ ရင္ဘတ္ ဓာတ္မွန္ရုိက္ျခင္း အားျဖင္႕ ရွိ/မရွိ သိရွိနုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္

သင္ဟာ အဆုတ္ ကင္ဆာျဖစ္နုိင္ေျခရွိတယ္ (ဥပမာ-ေဆးလိ္ပ္ ပုံမွန္ ေသာက္သူျဖစ္တယ္) ဆုိရင္ပုံမွန္ က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမွဳ လုပ္ေဆာင္ေပးသင္႔ပါတယ္။ စင္ကာပူ က်န္းမာေ ရးစစ္ေဆးတဲ႕ အစီအစဥ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ရင္ဘတ္ ဓာတ္မွန္ ရုိက္ျခင္းပါရွိတတ္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင္႕ ေစ်းႏွဳန္းခ်ိဳသာပါတယ္။

ယူလင့္ခ္ မွမည္သုိ႕ကူညီ၍ ရပါသလဲ ?

တနည္းအားျဖင္႕ယူလင့္ခ္မွသင္႕ကုိ စင္ကာပူမွာ ရွိတဲ႕ ရင္ဘတ္ အထူးကု ေတြနွင္႕ ဆက္သြယ္ျပီး သင့္ရဲ႕ အဆုတ္က်န္းမာေရး ေကာင္း/မေကာင္း စစ္ေဆးေပးနုိင္ပါတယ္။

Dr Ong Kian Chung

Mt. Elizabeth Orchard

Dr Ong ဟာ စင္ကာပူ အမ်ိဳးသားေဆးရုံ (NUH)ရဲ႕ အသက္ရွဳ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ သင္ၾကားေရး ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးေဆာင္းပါးေပါင္း သုံးဆယ္ေက်ာ္ကုိ ပုံမွန္ ေရးေလ႕ရွိျပီး သူ႕ရဲ႕ ေလ႔လ ေတြ႕ရွိခ်က္ ေတြကုိ လည္း က်န္းမာေရး ညီလာခံ ေတြမွာ အမ်ား ျပည္သူ သိရွိနိုင္ေအာင္ တင္ျပေလ့ရွိတဲ့ ဆရာဝန္ တစ္ေယာက္ပါ

Dr Jim Teo

Mount Alvernia

Dr Teo ဟာ အသက္ရွဳ လမ္းေၾကာင္း ဆုိင္ရာ အထူးကု တစ္ေယာက္ ျဖစ္သလုိ အထူးၾကပ္မတ္ ကုသေဆာင္ရဲ႕ တာဝန္ခံ တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြဟာ ဘယ္လိုအက်ိိဳးရွိမလဲဆုိရင္

(၁)ေရြးခ်ယ္ခြင့္၊၊ ။ေဆးကုသရမည့္ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ကုိ မိမိတုိ႕အဆင္ေျပသည္ ့ ေငြေၾကးႏွင္႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္နုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း။

(၂)သီးသန္႕ဝန္ေဆာင္မွဳ ၊၊ ၊၊ ေဆးကုသျခင္း မတိုင္မွီနွင္႔ ေဆးကုသျပီး သင္႕၏ အေသးစိပ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးနို္င္ျခင္း။

(၃)ေစာင္႕ဆုိင္းခ်ိန္ နည္းျခင္း ။ ။အခ်ိန္တုိတြင္း​ေဆးကုသမွဳရရွိနုိင္ရန္ စီစဥ္ ​ေပးနုိင္သည္႔အတြက္ ေစာင္႔ဆုိင္းခ်ိန္နည္းျခင္း။(တစ္ရက္အတြင္း ေဆးကုသ နုိင္ရန္ ရက္ခ်ိန္းယူေပးျခင္း)

ေဆးကုသရန္ ရက္ခ်ိန္းရယူလုိပါက………………………

enquiry@ulinkmyanmar.com

သင့္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ယူလင့္ခ္မွ ကူညီရန္ အသင္႔ပါ…။

Featured Posts
Recent Posts
Archive