Sleep Apnoea လို႕ေခၚတဲ့ အိပ္စက္ရင္း အသက္ရွဴရပ္ ျခင္း။

February 23, 2016

အိပ္စက္ရင္း ေဟာက္တာဟာ ပုံမွန္ပါပဲ၊၊ သို႕ေသာ္

Sleep Apnoea လို႕ေခၚတဲ့ အသက္ရွဴရပ္ ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေစေသာ ေဟာက္တာကေတာ့ပုံမွန္ မဟုတ္ပါ။

ေဟာက္တဲ့လူတုိင္း အသက္ရွဴရပ္တဲ့ေရာဂါ မရွိေပမဲ့၊ အသက္ရွဴရပ္တဲ့ ေရာဂါ ရွိတဲ့လူတုိင္းကေတာ့ ေဟာက္တယ္ ဆုိတာ သင္သိပါသလား။

အသက္ရွဴရပ္တဲ့ ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သင္သိသင့္တဲ့ အခ်က္ (၃) ခ်က္ ကေတာ့

(၁) ဒီေရာဂါဟာ အလြန္ဆုိးဝါးတဲ့ေရာဂါျဖစ္ျပီး ပုံမွန္ အသက္ရွဴေနရင္းမွ အနည္းဆုံး ဆယ္ စကၠန္႕ေလာက္ အသက္ရွဴရပ္သြားျခင္းျဖစ္ျပီး၊ တစ္နာရီအတြင္း     ငါးၾကိမ္ထက္ မနည္း ဒီလုိျဖစ္တတ္ပါတယ္။

(၂) လူနာ အမ်ားစုဟာ သုံးဆယ္မွ ေလးဆယ္ အတြင္း အမ်ိဳးသားေတြျဖစ္တတ္ျပီး

အခ်ိဳ႕ ရာသီဆုံးသြားျပီျဖစ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

(၃) ေမြးကင္းစ ကေလးငယ္ေတြနွင့္ သာမွန္ကေလးေတြမွာလည္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။

အကယ္၍ မကုဘဲထားပါက အသက္ရွဴရပ္တဲ့ ေရာဂါဟာ  ေအာက္ပါတို႕ ကုိပါျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။

သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ ?

အထူးကု သမားေတာ္ႏွင့္ ျပသင့္ျပီး သင့္ရဲ႕ က်န္းမာေရး အခ်က္အလက္မ်ား၊ ဦးေခါင္းနွင့္ လည္ပင္းတုိ႕ကုိပါ ေသခ်ာစစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဆရာဝန္ကသာ အသက္ရွဴရပ္တဲ့ ေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သံသယ ရွိမယ္ဆုိရင္ သင့္ရဲ႕ တစ္ညတာ အိပ္စက္ျခင္းကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ပုံမွန္ကုသတဲ့ နည္းလမ္းေတြက ဘာေတြလဲ ?

ေရာဂါရဲ႕အေျခအေနအပၚ မူတည္ျပီး ကုသတဲ့နည္းလမ္းေတြကေတာ့

  • အသက္ရွဳဳ လမ္းေၾကာင္းအားေလဖိအားေပးျခင္း (CPAP)

ယခုလက္ရွိ ကုထုံးေတြထဲမွာေတာ့ အေကာင္းဆုံးကုထုံးျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လုိလုပ္လဲ ဆုိေတာ့ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္းကုိ ေလဖိအားေပးနုိင္ရန္ စက္ပစၥည္းေလးကုိ ႏွေခါင္းမွာ တပ္ျပီး ညဘက္ အိပ္စက္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။

  • ပါးစပ္တြင္ တပ္ရေသာ ပစၥည္းမ်ား

ထုိပစၥည္းေတြဟာ ပါးစပ္ထဲထည့့္ျပီး အေပၚေမးရုိးကုိ အေရွ႕သို႕ တြန္းပုိ႕လုိက္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကုိ ပို၍ခ်ဲ႕ေစပါတယ္။ ထုိသုိ႕ျပဳလို္က္ျခင္းအားျဖင့္ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္း တေလွ်ာက္ တြန္းကန္အားကုိ ေလ်ာ႕နည္းေစပါတယ္။

  • ခဲြစိပ္ျခင္း

အိပ္စက္ရင္း အသက္ရွဴရပ္တာဟာ ၾကာလာရင္ ႏွလုံးကိုထိခိုက္နုိင္သလို ေလျဖတ္သည္ အထိပါျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါတယ္။ ဒီလုိအေျခအေနေရာက္ျပီ ဆုိရင္ေတာ့ ခဲြစိပ္ကုသဖုိ႕ အၾကံျပဳပါရေစ။ အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းကုိ ပိတ္ေစတဲ့အရာ ေတြကုိ ခဲြစိပ္ရွင္းထုပ္လုိက္ျခင္း အားျဖင့္ အသက္ရွဴ လမ္းေၾကာင္း က်ယ္သြားသလုိ ေရာဂါပုိမုိမဆုိးရြားေအာင္ တားဆီးလုိက္နုိင္ပါတယ္။

ယူလင့္ခ္ မွမည္သို႕ကူညီေပးနုိင္သလဲဆုိေတာ့……….

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြကို စင္ကာပူမွာရွိတဲ့ နား၊ႏွေခါင္း၊လည္ေခ်ာင္း အထူးကု သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ျပီး စစ္ေဆးေပးနုိင္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါတယ္။

 Dr Adrian Saurajen

Mt. Elizabeth Orchard

 

 

 

Dr Saurajen ဟာအေတြ႕အၾကဳံရွိတဲ့ သမားေတာ္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး အေသးစား စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ ထုိးေဖာက္ ခဲြစိပ္ကုသရာမွာ အထူးကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ပါတယ္။ လူၾကီးမ်ားသာမက ကေလးငယ္မ်ားကုိပါ ကုသပါတယ္။ (More on Dr Saurajen)

 

 

Dr Andrew Loy

Mt. Elizabeth Orchard

 

 

 

 

 

Dr Loy ဟာ အရင္တုန္းက Tan Tock Seng အစုိးရေဆးရုံရဲ႕ ဦးေခါင္းနွင့္ လည္ပင္းခဲြစိပ္ဌာန လက္ေထာက္       ညႊန္ၾကားေရးမွဴးျဖစ္ပါတယ္။ နား၊ႏွေခါင္း၊ လည္ေခ်ာင္းေရာဂါမ်ားႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး အထူးကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ျပီး၊ လူၾကီးမ်ား သာမက ကေလးငယ္မ်ားတြင္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ အသက္ရွဴရပ္ ေရာဂါမ်ားကုိပါ လက္ခံကုသေပးပါတယ္။

(More on Dr Andrew)

 

 

 

ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ေဖာက္သည္ ေတြ ဘယ္လိုအက်ိဳးရွိမလဲဆုိေတာ့

၁. ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ေသာ ေဆးကုသမွဳေၾကာင့္ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ေငြေၾကး လုိအပ္ခ်က္အေပၚ မူတည္ျပီး ကုသႏုိင္ျခင္း။

၂. ေဆးခန္းမျပသမွီ ႏွင့္ ျပသျပီးခိ်န္အထိ အေသးစိပ္လိုက္လံ ကူညီေပးျခင္း။

၃. ေဆးခန္းျပရန္ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္နည္းပါးျခင္း (အမ်ားဆုံး တစ္ရက္သာ ၾကာသည့္ ေစာင့္ဆုိင္းခ်ိန္)

ေဆးကုသရန္ ရက္ခ်ိန္းရယူလုိပါက………..

enquiry@ulinkmyanmar.com

သင့္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ကူညီရန္ အသင္႔ပါ…။

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

July 28, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၁၆၀၉၊ ၁၆လႊာ၊ တိုက္ - ၂ေအ၊ တိုင္းမ္စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ္း၊ ကမာရြတ္/စမ္းေခ်ာင္းျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။