top of page

စင္ကာပူတြင္သြားေရာက္ေဆးကုသဖို႕စိတ္ပူပန္ေနပါသလား။


အေရးပါဆုံး အခ်က္ကေတာ့ စင္ကာပူေဆးကုသမွဳဟာအျခားနုိင္ငံထက္ စာလွ်င္ စရိတ္စကနည္းနည္းမ်ား ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကယ္၍သင့္မွာသာ ေဆးကုသဖို႕က်န္းမာေရးအာမခံရွိခဲ့တယ္ဆုိလွ်င္ သင္ဒါကုိ စိတ္ပူေန စရာမလိုပါဘူး။ ေအာက္ပါ ကုသမွဳ အမ်ားစုဟာ အာမခံကုမၸဏီမွ သင့္အစားအကုန္က်ခံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

၁. အစာအိမ္နွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း ၂. ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း ၃. ျပင္ပလူနာ အထူးကုမ်ားႏွင့္ျပသျခင္း ၄. အမ်ိဳးသမီး သားျမတ္(ရင္သား) ဓာတ္မွန္ရုိက္ျခင္း ၅. က်န္းမာေရး စစ္ေဆးျခင္း ၆. လူၾကီးေရာဂါမ်ား ( အတြင္းတိမ္၊ အျပင္တိမ္၊ ခါးရုိး အစားထုိးျခင္း) ၇. သြားႏွင့္ခံတြင္းစစ္ေဆးျခင္း

သုိ႕ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေရာဂါမ်ားသည္ အာမခံ မယူမွီ အရင္ကတည္းကရွိေနပါက အာမခံ ကုမၸဏီမွ က်ခံေလ့ မရွိပါ။ အကယ္၍သင္ဟာ ငယ္ရြယ္ျပီး က်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့လူျဖစ္ပါက၊ သို႕မဟုတ္ သင့္ရဲ႕ ရင္ေသြးငယ္ေတြကုိ ေရွာင္က်ဥ္လို႕မရနုိင္တဲ့ မ်ိဳးရုိးစင္ဆက္ ေရာဂါ ေတြက ကာကြယ္ ထားလုိတယ္ ဆုိပါက၊ ယခုအခ်ိန္သည္ အာမခံ ဝယ္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြ အာမခံဝယ္ယူရျခင္း အေၾကာင္းအရင္း ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ သုံးခ်က္ဟာ အားလုံးအတြက္ အာမခံကို ေရြးခ်ယ္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၁. ေဆးကုသစရိတ္ရွင္းလင္းရာမွာ ၾကီးျမင့္တဲ့ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ အံအားသင့္စရာမလိုျခင္း၊၊ ေဆးမကုသခင္ စရိတ္စက ေသခ်ာတြက္ခ်က္ထားတာေတာင္မွ တခါတေလ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ကုန္က်စရိ္တ္ ၾကီးျမင့္သြားတာေတြရွိ တတ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ေဖာက္သည္ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စင္ကာပူ ကုိ ေဆးကုသဖို႕မလာခင္ အာမခံအရင္ ဝယ္ထားေလ့ရွိျပီး သူတို႕ရဲ႕မိသားစုနွင့္သားသမီးေတြကုိ ေငြေၾကးဒုကၡေရာက္ျခင္းမွ ၾကိဳတင္ ကာကြယ္ထားေလ့ရွိပါတယ္။ သူတုိ႕က်န္းမာေရး အာမခံထားတာဟာ • အာမခံဟာ အကုန္အက်မ်ားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရာဂါၾကီးေတြကုိ ကုသဖုိ႕ကုန္က်စရိတ္ထက္ေတာ့နည္းပါတယ္။ • အာမခံထားထားတဲ့ အတြက္ ေဆးကုသအျပီးမွာ ေငြေၾကးမတတ္နုိင္တဲ့အတြက္ အံအားသင့္စရာေတြ မရွိေတာ့့ပါဘူး။ • ေငြေၾကးကုိ ပူပင္စရာမလိုေတာ့တဲ့အတြက္ အျခားအေရးၾကီးတဲ့ကိစၥေတြကို အာရုံစိုက္လုိ႕ရပါတယ္။ ၂. အာမခံ မထားခင္ေရာဂါရွိေနပါကလည္း အာမခံထား၍ရျခင္း။ ေဆးကုသစရိတ္ရွင္းလင္းရာမွာ ၾကီးျမင့္တဲ့ကုန္က်စရိတ္မ်ားေၾကာင့္ အံအားသင့္စရာမလိုျခင္း

ေခတ္မွီတဲ့ လူငယ္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႕မွာမ်ိဳးရုိးလုု္ိက္တဲ့ေရာဂါရွိတယ္ ဆုိတာသိၾကပါတယ္၊၊ (ဥပမာ ရင္သားကင္ဆာ၊ႏွလုံးေရာဂါ၊ဆီးခ်ိဳ) သူတို႕လည္းတခ်ိန္ၾကရင္ ဒီေရာဂါေတြခံစားရမွာပဲ ဆုိတဲ့အသိနွင့္ ေငြကုန္ေၾကးက် မမ်ားေအာင္ က်န္းမာေရး အာမခံကုိ ၾကိဳတင္ဝယ္ထားၾကတာမ်ားပါတယ္။ ကၽြန္ေတာတို႕ထံတြင္ ေဖာက္သည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ဟာ အထက္ပါလူငယ္မ်ားလို မ်ိဳးရုိးလုိက္တဲ့ေရာဂါမ်ားရွိျပီး အာမခံဝယ္ယူနုိင္ရန္(အျခား သာမွန္လူမ်ားထက္ ေစ်းပုိမ်ားေသာ အာမခံ) ယူလင့္ခ္မွ ကူညီေပးလုိက္တာမ်ားပါတယ္။ တခ်ိန္ၾကရင္ ေဆးကုသစရိတ္ကုန္က်မွာ ၾကိဳတင္ျမင္ထားတဲ့အတြက္ အခုကတည္းက ဝယ္ယူထားလုိုက္ၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ၃. သင္ထင္ထားတာထက္ ပုိျပီးေစ်းသက္သာပါတယ္။

ဥပမာ တစ္ႏွစ္စာ အတြက္ အသက္ ၂၈ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး အတြက္ အေထြေထြ အာမခံဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ သာက်သင့္မွာျဖစ္ျပီး ( ကုုိယ္ဝန္ေမြးဖြားရန္အပါအဝင္ ဆုိပါက ေဒၚလာ ၅,၂၀၀)

အသက္ ၄၂ ႏွစ္အရြယ္ လင္/မယား ႏွစ္ေယာက္ အပါအဝင္ ကေလး မိသားစု အာမခံအတြက္ အတြက္ အေထြေထြ အာမခံဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂,၀၀၀ သာက်သင့္မွာျဖစ္ပါတယ္။

အသက္ ၅၅ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီး အတြက္ အေထြေထြ အာမခံဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂,၀၀၀ သာက်သင့္မွာျဖစ္ျပီး (ျပင္ပလူနာ ျပသျခင္းအပါအဝင္ ဆုိပါက ေဒၚလာ ၈,၃၀၀)

က်န္းမာေရးအာမခံ ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားပါက အခမဲ့ေမးျမန္းနုိင္ပါတယ္။

ယူလင့္ခ္မွ မည္သို႕ကူညီ၍ရပါသလဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ လက္ရွိအေတြ႕အၾကဳံအမ်ားၾကီးရွိတဲ့ အာမခံကုမၸဏီမ်ား (Bupa, InterGlobal, Aviva, Tenet) ႏွင့္ လက္တဲြလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိျပီး သင့္ရဲ႕ကုန္က်စရိတ္ကုိ သက္သာသမွ် သက္သာနုိင္ရန္ ကူညီေပးနုိင္ပါတယ္။

ယူလင့္(ခ္)ျမန္မာသုိ႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

If you need any assistance, simply ask!

သင့္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ယူလင့္ခ္မွ ကူညီရန္ အသင္႔ပါ…။

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page