top of page

စင္ကာပူႏိုင္ငံတြင္ ေဆးကုသမႈမွာ ေစ်းႀကီးေသာ္ျငားလည္း…..


သင့္မွာသာ အာမခံ႐ွိမယ္ဆိုလ်ွင္ ဒါကျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။ ေအာက္ပါတို႔ကို သင့္အာမခံမွ အကုန္အက်ခံေပးႏုိင္တယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား??? ၁) အူမႀကီးမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊ အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း ၂) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း ၃) အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူျခင္း ၄) ရင္သားဓာတ္မွန္႐ုိက္ျခင္း ၅) က်န္းမာေရးစစ္ေဆးျခင္း ၆) အဖိုးအဖြားမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေရာဂါမ်ား – ေရတိမ္ခြဲျခင္း၊ တင္ပဆံု႐ုိး အစားထိုးျခင္း ၇) သြားဘက္ဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား ကုသျခင္း

ဒါေပမယ့္ နဂို႐ွိၿပီးသား ေရာဂါေတြအတြက္ကေတာ႔ အာမခံမွတဆင့္ အကုန္အက်ခံေပးျခင္းမ႐ွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ သင္က ငယ္ရြယ္ၿပီးက်န္းမာေသးတယ္ဆိုရင္ ဒါမွမဟုတ္ သင့္ကေလးအား မိသားစုမ်ိဳး႐ုိးေရာဂါမွ ကာကြယ္လိုတယ္ဆိုရင္…. အခုက အာမခံဝယ္ဖို႔ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ပါပဲ။ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဧည့္သည္ေတြဟာ အာမခံထားဖို႔ ပိုပိုၿပီးစိတ္ဝင္စားလာရျခင္းမွာ ေအာက္ပါ အေၾကာင္းအရင္း သံုးခုေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

၁) ေဆးကုသရာတြင္ ျမင့္မားေသာ ကုန္က်စရိတ္အတြက္ စိုးရိမ္ထိတ္လန္႔စရာမလိုေတာ့ပါ

ေရာဂါမကုသမီ ႀကိဳတင္၍ ကုန္က်စရိတ္ကို ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ္လည္း ေနာက္ဆံုးထြက္လာေသာ ေငြေၾကးပမာဏက သင့္ကိုအံ့ျသေစမွာေတာ့ အမွန္ပါပဲ။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ဧည့္သည္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စင္ကာပူႏိုင္ငံကို က်န္းမာေရးအလိုအပ္ခ်က္အရ အျမဲတေစလာေရာက္ေလ့႐ွိတာေၾကာင့္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲမွ ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ သူတို႔ဟာ အာမခံထားျခင္းကို ျပဳလုပ္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကေတာ့ အာမခံထားျခင္းဟာ ေငြေၾကးကုန္က်ႏိုင္ပါတယ္… ဒါေပမယ့္ အျပင္းအထန္နာမက်န္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်မႈနဲ႔စာရင္ ဒါဟာမေျပာပေလာက္ပါဘူး။ အာမခံသာ႐ွိမယ္ဆိုရင္ သင္ေမ်ွာ္မွန္းထားသည္ထက္ ပိုမိုကုန္က်သြားမယ္ဆိုရင္ေတာင္ ကိစၥမ႐ွိေတာ့ပါဘူး ဘဝမွာ တျခားအေရးႀကီးတဲ့အရာေတြ အေပၚမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာနဲ႔ပိုၿပီး အာ႐ုံစိုက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္

၂) သင့္မွာ နဂိုေရာဂါအခံ႐ိွၿပီးလ်ွင္ေတာင္မွ အာမခံထားလို႔ရပါတယ္။

ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ငယ္ရြယ္ေသာ ဧည့္သည္တခ်ိဳ႕မွာ မိသားစုမ်ိဳး႐ုိးေရာဂါ ( ဥပမာ ရင္သားကင္ဆာ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳေရာဂါ ) ေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ က်န္းမာေရးကုန္က်စရိတ္ေတြ ႐ွိလာႏိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ေတြဟာ အေျမာ္အျမင္႐ွိစြာနဲ႔ အာမခံထားၿပီး ေငြေၾကးျပႆနာကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ႀကိဳးစားေလ့႐ွိပါတယ္။ ထို႔ျပင္နဂိုေရာဂါအခံ ႐ွိၿပီးသားသူမ်ားကပင္ အာမခံ(အဆင့္ျမင့္) ထားၾကပါတယ္။ သူတို႔ေတြ ကိုယ္တိုင္က ကုသမႈအတြက္ ႀကီးမားေသာကုန္က်စရိတ္ကို ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရတာေၾကာင့္ သူတို႔သားသမီးေတြအတြက္ အာမခံဝယ္ေပးၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္

၃) သင္ထင္ထားသည္ထက္ ပိုမိုသက္သာပါတယ္။

ဥပမာအေနျဖင့္

၂၈ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးအတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အာမခံ (USA မပါ) ဝယ္ယူပါက တစ္ႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၀၀ သာက်သင့္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ (ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အာမခံပါဝင္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၀၀)

၄၂ႏွစ္အရြယ္ စံုတြဲ ႏွင့္ကေလးႏွစ္ေယာက္အတြက ္မိသားစု ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အာမခံ (USA မပါ) ဝယ္ယူပါက တစ္ႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၀၀၀ သာက်သင့္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ( ျပင္ပလူနာ အာမခံပါဝင္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂၀၀၀ )

၅၅ႏွစ္အရြယ္ အမ်ိဳးသမီးႀကီးတစ္ဦးအတြက္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အာမခံ (USA မပါ) ဝယ္ယူပါက တစ္ႏွစ္လ်ွင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၀၀၀ သာက်သင့္မည္ျဖစ္ပါတယ္။ ( ျပင္ပလူနာ အာမခံပါဝင္ပါက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃၀၀ )

အေသးစိတ္ကို အခမဲ့ စုံစမ္းေမးျမန္းႏိုင္ပါတယ္႐ွင္

Ulink မွ ဘယ္လိုကူညီေပးႏိုင္ပါသလဲ။

ကြၽန္ပ္တို႔သည္ အာမခံကိစၥမ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ အလြန္ပင္အေတြ႔အၾကံဳ႐ွိေသာ အာမခံကုမၸဏီမ်ား ( Bupa, InterGlobal, Aviva, Tenet ) ႏွင့္ စီးပြားဖက္ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကြၽန္ပ္တို႔၏ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး အာမခံဝယ္ယူမႈ ႏွင့္ အသက္သာဆံုးႏႈန္ထားမ်ား ရ႐ွိေစရန္ အစြမ္းကုန္ကူညီေပးလ်က္႐ွိပါတယ္။

ဆက္သြယ္ရန္ : enquiry@ulinkmyanmar.com ဖုန္း – ၀၉၇၉၂၈၈၈၆၂၂ / ၀၉၇၉၂၈၈၈၆၁၁

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page