top of page

ေလဆာေရာင္ျခည္ျဖင့္ မ်က္စိပါဝါေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ေသာ Lasik (Laser Assisted in Situ Keratomileusis) နည္းပညာ

နည္းပညာတိုးတက္လာတာနဲ႔အမ်ွ ျမန္မာနိုင္ငံမွ Lasik ျပဳလုပ္လိုသူ အမ်ားအျပားဟာ ေခတ္မီစက္ကိရိယာေတြရွိတဲ့စင္ကာပူသို႔သြားေရာက္၍ ကုသမႈခံယူလိုၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ Ulinkမွ ေလဆာေရာင္ျခည္ျဖင့္ မ်က္စိပါဝါေဖ်ာက္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Lasik (Laser Assisted in Situ Keratomileusis) နည္းပညာအေၾကာင္း တင္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္ရွင္။

လူသားေတြရဲ႕မ်က္စိထဲမွာ သဘာဝ မွန္ဘီလူး ရွိပါတယ္။ ဒီမွန္ဘီလူးဟာ ခံုးလြန္းတာေၾကာင့္ မ်က္လံုး အိမ္ရွည္တဲ့အခါ ပံုရိပ္ဟာ ျမင္လႊာ (Retina)ရဲ႕ ေရွ႕မွာ ထင္ေန ေစတဲ့အတြက္ ထင္ထင္ရွားရွား မျမင္ရေတာ့ပါ။ ၎ကို Myopia လို႔ေခၚပါတယ္။ အလားတူပဲ မွန္ဘီလူးခြက္လြန္းေန၍ မ်က္လံုးအိမ္တိုတဲ့အခါမွာလည္း ပံုရိပ္မ်ားမွာ အျမင္ အာ႐ံုလႊာရဲ႕ေနာက္မွာ က်ေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ပံုရိပ္မ်ားကို ထင္ရွားစြာမျမင္ရေတာ့ဘဲ ဝါးေနတတ္ျပန္ပါ တယ္။ Hyperopia လို႔ေခၚပါတယ္။ ထို႔ျပင္ မ်က္ၾကည္လႊာ၏ မ်က္ႏွာျပင္ အခံုးအခြက္ မညီညာတာေၾကာင့္ ဆလင္ဒါေစာင္းေနခဲ့ရင္လည္း ပံုရိပ္ဟာ ရႊဲ႕ေစာင္း (Distorted) ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါကို ေတာ့ Astigmatism လို႔ ေခၚပါတယ္ ။ လြန္စြာက်ယ္ျပန္႔လွေသာ သိပၸံနည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာတာႏွင့္အမွ် မ်က္မွန္တပ္စရာ မလိုေတာ့ဘဲ ေလဆာေရာင္ျခည္ျဖင့္ လိုအပ္သည့္ မ်က္စိပါဝါအတိုင္း ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေသာ နည္းပညာတစ္ခုျဖစ္တဲ့ Lasik (Laser Assisted in Situ Keratomileusis) နည္းပညာ ေပၚေပါက္လာခဲ့ၿပီး မ်က္စိက်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ ေဈးကြက္ႀကီး တစ္ခုပင္ ျဖစ္ထြန္းလာခဲ့ပါတယ္။ လူတို႔၏ မ်က္စိတြင္ရွိေသာ မ်က္ၾကည္လႊာ Cornea တြင္ အလႊာ ၅ခု ပါရွိသည့္အနက္ Stroma အလႊာေနရာအထိေရာက္ေအာင္ Microkeratome ဆိုတဲ့ ဓားေလးနဲ႔ ခြာလိုက္ၿပီး အေဝးမႈန္ျဖစ္ပါက Minus Power ကို ေလွ်ာ့ေပး၍ အနီးမႈန္ျဖစ္ေနလွ်င္ Plus Power ကို ေလွ်ာ့ေပးကာ ဆလင္ဒါ ေစာင္းေနလွ်င္လည္း တည့္မတ္သြားေအာင္ လုပ္ေပးပါတယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာ (Cornea) Flat ျဖစ္ေနရင္ နည္းနည္းေလးခုံးသြားေအာင္ ေဘးပတ္ပတ္လည္ ေနရာေတြကုိ ေလဆာနဲ႔ ျပဳျပင္ေပးပါတယ္။ သိပ္ခုံးေနတဲ့ မ်က္ၾကည္ လႊာဆုိရင္ အလယ္ပုိင္းက ခုံးေနတဲ့ေနရာကုိ ေလဆာျဖင့္ ေျပျပစ္သြားေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရပါတယ္။ ဆလင္ဒါရွိရင္ေတာ့ Axis ၀င္ရုိးတန္းကုိ ေျပလည္သြားေအာင္ Neutralise လုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးရင္ေတာ့ အေပၚယံ မ်က္ၾကည္လႊာ အလႊာ (Anterior Flat) ကုိျပန္အုပ္ေပးပါတယ္။ Microkeratome ကုိ လက္နဲ႔ပဲ ခ်ိန္ျပီး မ်က္ၾကည္လႊာေပၚမွာလုိခ်င္တဲ့ ေနရာ အရြယ္အစားရေအာင္ လုပ္ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ မ်က္ၾကည္လႊာရဲ႔ အထူ Thickness of Cornea ေပၚမူတည္ျပီးအနည္းဆုံး မ်က္ၾကည္လႊာအထူ ၃ ပုံ ၁ ပုံ ေလာက္ ခ်န္ထားေပးရတယ္။ ဥပမာ- မ်က္ၾကည္လႊာ ၅၀၀ မုိက္ခရုိ မီလီမီတာ ရွိရင္ ၁၅၀ ေလာက္ ကုိ ေလဆာနဲ႔ စားလုိက္တဲ့အခါ ၃၅၀ ေလာက္က်န္ပါတယ္။ Lasik ကုသမႈမစမီ မ်က္ၾကည္လႊာ၏ အထူအပါးကို တိုင္းျခင္း၊ ေလဆာျဖင့္ စားရမည့္ အထူကို တြက္ခ်က္ျခင္း စသည္တို႔အားျပဳလုပ္ကာ အခ်က္အလက္ data မ်ားအား ကြန္ပ်ဴတာထဲသို႔ ထည့္သြင္းေပးရပါတယ္။ Lasik ကုထံုးမခံယူမီ ၃ရက္ မွ ၁၄ရက္ မတိုင္မီ မ်က္ကပ္မွန္တပ္ျခင္းကိုေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ အေဝးမႈန္သူမ်ားကို ျပဳျပင္ေပးၿပီးတဲ့အခါ အခ်ဳိ႕သူမ်ားအတြက္ စာဖတ္ရန္ အနီးၾကည့္မွန္ဘီလူးလိုေနေသးတဲ့အတြက္ ပါဝါထည့္ၿပီး Cornea Inlay လုပ္ေပးၿပီးမွ Flat ကို ျပန္အုပ္ေပးရပါတယ္။ အေဝးမႈန္ေရာ အနီးမႈန္ပါ ရွိေနသူမ်ားအတြက္ မ်က္မွန္တပ္ရသူမ်ားတြင္ Multi focal lenses ထည့္သကဲ့သို႔ သေဘာတရားခ်င္း အတူတူပင္ျဖစ္ပါတယ္။ Lasik နည္းျဖင့္ မ်က္စိမွန္ဘီလူး ပါဝါျပဳျပင္ေပးတဲ့အခါ အဆိုပါ လူနာမ်ားအေနနဲ႔ ေဆး႐ံုတက္စရာမလိုဘဲ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသမႈေပးႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထံုေဆးေပး၍ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အနည္ငယ္ သက္ေတာင့္သက္သာ မျဖစ္တာကလြဲရင္ နာက်င္မႈလည္း လံုးဝမရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ ၾကာခ်ိန္မွာ ၅-၁၀ မိနစ္ခန္႔သာ ၾကာျမင့္တတ္ပါတယ္။ Lasik ျဖင့္ မ်က္စိပါဝါ ျပဳဳျပင္လိုသူမ်ားအေနနဲ႔ အသက္ ၁၈ႏွစ္ေက်ာ္မွပဲ လုပ္သင့္ပါတယ္။ မ်က္ၾကည္လႊာ ဖြံ႔ျဖဳိးမႈက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ေရာက္မွ ျပီးဆုံးသြားတာေၾကာင့္ ငယ္တဲ့အခ်ိန္မွာ လုပ္ခဲ့ရင္ မ်က္စိပါ၀ါက မမွန္ေသးတဲ့အတြက္ ထပ္ေျပာင္း သြားတဲ့အခါ Lasik ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ျပန္လုပ္ရတတ္ပါတယ္။ မ်က္မွန္ပါဝါတိုင္းၾကည့္လွ်င္ အေဝးမႈန္(-၁၄.ဝ၀)အထိ လည္း ေကာင္း၊ အနီးမႈန္ (+၈.ဝ၀) အထိ လည္းေကာင္း၊ ဆလင္ဒါ (-၄.ဝ၀) ကို ေလဆာျဖင့္ ျပဳျပင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဒီကုထံုးကို အေဝးမႈန္သမားမ်ား လုပ္ေလ့ရွိေၾကာင္းလည္း ေျပာျပပါတယ္။ Lasik ကုထံုးခံယူလွ်င္ ခြဲစိတ္ခန္းဝင္သကဲ့သို႔ပင္ လူနာ၊ ဆရာဝန္ ႏွင့္ သူနာျပဳမ်ားပါ ပိုးသန္႔စင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ နဂိုကတည္းက မ်က္လံုးေျခာက္ ေသြ႔ေလ့ရွိသူ SdolDry Eye ဆိုပါကဒီကုထံုး ခံယူၿပီးတဲ့ေနာက္ သဘာဝမ်က္ရည္ ႏွင့္ တူေသာ အရည္မ်က္စဥ္း တစ္မ်ိဳး ကိုပိုခတ္ရ တတ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အသည္းေရာင္အသားဝါ Bပိုး၊ C ပိုး ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳေသြးခ်ိဳရွိသူမ်ားလည္း cotrol လုပ္ၿပီး Lasik ကုထံုးကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ အျမင္ အာ႐ံုမွာ ေရာဂါတစ္ခုခုရွိေနျခင္း၊ ေရတိမ္ေရာဂါ၊ မ်က္ၾကည္လႊာေရာဂါ ရွိခဲ့လွ်င္ မျပဳလုပ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာျပပါတယ္။ ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ ေနာက္ေန႔မွာပင္ အျမင္အာရုံ ၇၅-၈၀%ခန္႔ ျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာၿပီး ရက္အနည္းငယ္ၾကာလ်ွင္ ပံုမွန္အတိုင္း သြားလာလႈပ္ရွားနိုင္ပါၿပီ။ ဒါေပမယ့္ ေရကူးျခင္းနဲ႔ မ်က္စိျခယ္သျခင္းေတြကိုေတာ့ တစ္ပတ္မွ တစ္လခန္႔ ထိ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ ေလယာဥ္စီးျခင္းကိုမူ ၃-၅ ရက္အၾကာမွာ ျပဳလုပ္ေပးနိုင္ပါတယ္။

Lasik ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား –

– အလြန္ပင္ လြယ္ကူရုိးရွင္းတဲ့ ခြဲစိတ္မႈတစ္ခုျဖစ္ျခင္း – တစ္ႀကိမ္အကုန္အက်ခံရုံျဖင့္ တစ္သက္တာအတြက္ စိတ္ပူစရာ မလိုေတာ့ျခင္း – အဆင့္ျမင့္နည္းပညာကို သံုးထားျခင္းေၾကာင့္ အလြန္ထိေရာက္၍ နာက်င္မႈမရွိျခင္း – မ်က္မွန္၊ မ်က္ကပ္မွန္ တပ္စရာမလိုေတာ့သျဖင့္ အလုပ္ရႈပ္သက္သာျခင္း – ကမၻာေလာကႀကီးကို ပိုမိုၾကည္လင္ျပတ္သားစြာ ျမင္နိင္ျခင္း စတဲ့ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြကို ခံစားရနိုင္ေစပါတယ္။ Ulink မွ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္ေပးတာကေတာ့ Singapore Medical Group (SMG) ကိုျဖစ္ၿပီး ကုသရာမွာ ရာႏႈန္းျပည့္ေအာင္ျမင္မႈေတြရွိၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဆရာဝန္ႀကီးမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ လက္မွတ္မ်ား ရရွိထားသည့္အျပင္ တန္ဖိုးႀကီးမားလွေသာ Lasik ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စက္ႀကီးမ်ားကို အသံုးျပဳတာျဖစ္ၿပီး စက္ကိရိယာကိုင္တြယ္သည့္ ကြ်မ္းက်င္တာဝန္ရွိသူမ်ားလည္း ရွိေၾကာင္းသိရပါတယ္။ အသံုးျပဳတဲ့ စက္အမ်ိဳးအစားေတြကေတာ့

  • VISX STAR S4 IR Excimer laser

  • KXL® System

  • ZEISS VisuMax®Femtosecond laser ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္မွာ နည္းပညာေပၚမူတည္၍ စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၂၀၀ မွ ၅၇၀၀ ခန္႔ထိရွိေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။

အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္- ? ၀၉၇၉၂၈၈၈၆၁၁ ? ၀၉၇၉၂၈၈၈၆၂၂

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page