အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္း-အပိုင္း(၂)

May 2, 2017

 

အရင္​ပို႔စ္မွာတုန္​းက, ​ မ်ိဳးဥ​ေအးခဲျခင္​းအ​ေၾကာင္​းစတင္​မိတ္​ဆက္​ခဲ့ၿပီး ရ႐ွိႏိုင္​တဲ့အက်ိဳး​ေက်းဇူး​ေတြကိုလည္​း႐ွင္​းျပ​ေပးခဲ့ပါတယ္​။

ယခုပို႔စ္​မွာ​ေတာ့ မ်ိဳးဥ​ေအးခဲျခင္​းဆိုင္​ရာလုပ္​​ေဆာင္​ပံု​ေတြနဲ႔ နာမည္​ႀကီးတဲ့ မ်ိဳးဥ​ေအးခဲျခင္​းစင္​တာ​ေတြကို ​ေဖာ္​ျပ​ေပးမွာ​ျဖစ္​ပါတယ္​။

 

 

မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းျဖစ္စဥ္

 

ျဖစ္ စဥ္ တစ္ ခုလံုးၿပီး ေျမာက္ ရန္ ၾကာခ်ိန္ မွာ ၁၄ ရက္ ျဖစ္ ပါတယ္ ။ ေအာက္ ပါျဖစ္ စဥ္ ေတြ ေပၚမူတည္ ၿပီး လူနာမွသူတို႔ရဲ႕ ခရီးသြားလာမႈကို ႀကိဳတင္ စီစဥ္ ႏိုင္ ပါတယ္ ။

 

ပထမရက္ – ဓမၼတာ ပထမဆံုး ေန႔ (သို႔) ဒုတိယ ေျမာက္ ေန႔မွာ ေသြးစစ္ ေဆးျခင္ း၊အရည္ အိတ္ ၊အသားလံုးမ႐ွိသည္ ကို ေသခ်ာ ေစရန္ တယ္ လီ ဗြီး႐ွင္ းဓာတ္ မွန္ ႐ိုက္ ျခင္ းတို႔ကိုျပဳလုပ္ ရပါမယ္ ။
၂ ရက္ မွ ၅ ရက္ – သားဥထုတ္ လုပ္ မႈအား ေကာင္ း ေစရန္ ေဆးထိုး ေပးျခင္ း (ဓမၼတာ ဒုတိယ ေန႔ (သို႔) တတိယ ေန႔မွာျပဳလုပ္ သင့္ ့ပါတယ္ ။)
၆ ရက္ ေျမာက္ ေန႔ – မ်ိဳးဥဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ႐ွိမ႐ွိကိုစစ္ ေဆးျခင္ း။
၁၀ ရက္ ေျမာက္ ေန႔ – မ်ိဳးဥဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုထပ္ မံစစ္ ေဆး၍ သတ္ မွတ္ ထား ေသာ အရြယ္ အစား ေရာက္ ၿပီးဆိုပါက သားဥ ေႂကြ ေဆးကို ထိန္ း ေပးမည္ ျဖစ္ ပါတယ္ ။
၁၂ ရက္ မွ ၁၃ ရက္ – သိမ္ းဆည္ းရန္ မ်ိဳးဥမ်ားကို ရယူႏိုင္ ပါတယ္ ။
၁၄ ရက္ ေျမာက္ ေန႔ – စင္ ကာပူသို႔ျပန္ လည္ ထြက္ ခြာျခင္ း။

 

 
ဘယ္ေနရာေတြမွာျပဳလုပ္လို႔ရပါသလဲ?

Straits Times မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့အတိုင္း ေငြ ေၾကးတတ္ ႏိုင္ တဲ့ အသက္ ၃၀ နဲ႔ ၄၀ ၾကား အမ်ိဳးသမီး ေတြဟာ မ်ိဳးဥ ေအးခဲျခင္ းကို ျပဳလုပ္ လိုၾက ေပမယ္ ့လည္ း စင္ ကာပူႏိုင္ ငံမွာ ေတာ့ ခြင္ ့ျပဳထားျခင္ းမ႐ွိပါဘူး ။အနီးဆံုးက ေတာ့ ကြာလာလမ္ ပူမွာ႐ွိတဲ့ မ်ိဳးပြားျခင္ းဆိုင္ ရာ က်န္ းမာ ေရးစင္ တာ ေတြျဖစ္ ၿပီး ယူလင္ ့ခ္ ဧည္ ့သည္ ေတာ္ ေတြအသြားမ်ားတဲ့ စင္ တာ ေတြက ေတာ့-
(က) Sunfert ႏိုင္ငံတကာ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားေရးစင္တာ

 

 

ကြာလာလမ္ ပူမွာတည္ ႐ွိၿပီး မ ေလး႐ွာႏိုင္ ငံရဲ႕တိုးတက္ မႈ အျမင္ ့ဆံုး မ်ိဳးပြားျခင္ းဆိုင္ ရာစင္ တာ တစ္ ခုလည္ းျဖစ္ ပါတယ္ ။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ ဘာလမွာစတင္ ဖြင္ ့လွစ္ ခဲ့ၿပီး စံုတြဲ ၂၀၀၀ ေက်ာ္ ကို နည္ းပညာအကူအညီ ေတြနဲ႔ ကုသ ေပးခဲ့ရာမွာ ၅၀% ေက်ာ္ ေအာင္ ျမင္ ခဲ့ပါတယ္ ။

 

တျခားစင္ တာ ေတြလိုမ်ိဳး အစုအဖြဲ႔အသင္ းႀကီး ေတြက ပိုင္ ဆိုင္ တာမဟုတ္ ပဲ ကိုယ္ ပိုင္ စင္ တာတစ္ ခုျဖစ္ လို႔ ေစ်းႏႈန္ းခ်ိဳသာၿပီး ပိုမိုသက္ ေတာင္ ့သက္ သာ႐ွိတဲ့ ကုသမႈကို ခံယူႏိုင္ မွာျဖစ္ ပါတယ္ ။

 

http://www.sunfert.com/

info@sunfert.com

+6018 230 1818

 

(ခ) Tropicana က်န္းမာေရးစင္တာ

 

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ မွာ စတင္ ဖြင္ ့လွစ္ ခဲ့တာျဖစ္ ၿပီး စင္ ကာပူႏိုင္ ငံရဲ႕ Thomson က်န္ းမာ ေရးအဖြဲ႔ကပိုင္ ဆိုင္ ပါတယ္ ။ ၂၀၅ ကုတင္ ဆန္ ႔တဲ့ ဒီက်န္ းမာ ေရးဌာနဟာ အဆင္ ့ျမင္ ့နည္ းပညာ ေတြနဲ႔ အ ေကာင္ းဆံုး ေဆးပညာဆိုင္ ရာ ကုသမႈ ေတြကို ဝန္ ေဆာင္ မႈ ေပးလ်က္ ႐ွိပါတယ္ ။

 

http://tropicanamedicalcentre.com/

enquiries@tmclife.com

+603-6287 1023

 
မ်ိဳးဥထုတ္ယူျခင္းျဖစ္စဥ္ဆိုတာဘာလဲ?

 

မ်ိဳးဥလွံု႔ ေဆာ္ ျခင္ းကုသမႈခံယူၿပီး ၁၂ ရက္ (သို႔) ၁၃ ရက္ ေျမာက္ ေန႔မွာဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးရဲ႕မ်ိဳးဥဟာ ထုတ္ ယူႏိုင္ ဖို္႔အတြက္ လံုလံု ေလာက္ ေလာက္ ရင့္မွည္ ့ ေနပါၿပီ။တယ္ လီဗီြး႐ွင္ းဓာတ္ မွန္ ရဲ႕အကူအညီနဲ႔ မိန္ းမကိုယ္ ထဲကို အပ္ ထိုးသြင္ းၿပီး မ်ိဳးဥ ေတြကိုရယူႏိုင္ ပါတယ္ ။ ၁၅ မိနစ္ က ေန မိနစ္ ၂၀ ခန္ ႔သာၾကာျမင္ ့ ေလ့႐ွိတဲ့ ဒီလုပ္ ငန္ းစဥ္ ဟာ အိပ္ ေဆးနဲ႔ျပဳလုပ္ တာ ေၾကာင္ ့ နာက်င္ ျခင္ းလံုးဝမ႐ွိပါဘူး။မ်ိဳးဥ ေတြကိုရယူၿပီးတာနဲ႔တစ္ ၿပိဳင္ နက္ ခ်က္ ခ်င္ း ေအးခဲၿပီးသိမ္ းဆည္ းထားလိုက္ ပါတယ္ ။

 
ကြာလာလမ္ပူမွာ႐ွိတဲ့ က်န္းမာေရးစင္တာေတြဟာ ကမာၻ့အဆင့္မီပါရဲ႕လား?

မ ေလး႐ွားက်န္ းမာ ေရးအဖြဲ႔မွာ မွတ္ ပံုတင္ ထားၿပီးတဲ့အျပင္ ျသစ ေၾတးလ်ႏိုင္ ငံရဲ႕မ်ိဳးဆက္ ျပန္ ႔ပြား ျခင္ းဆိုင္ ရာ နည္ းပညာ ေကာ္ မတီကလည္ း အသိအမွတ္ ျပဳထားပါတယ္ ။

 

    

မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းဟာ မိမိနဲ႔သင့္ေတာ္မလားဆိုတာကိုသိလိုပါက ယခုပင္ယူလင့္ခ္နဲ႔ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။

ေနာက္ပို႔စ္မွာဆိုရင္, မ်ိဳးဥေအးခဲျခင္းနဲ႔ပက္သက္ၿပီး ေမးေလ့႐ွိတဲ့ေမးခြန္းေတြကို ဆက္လက္တင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

July 28, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၁၆၀၉၊ ၁၆လႊာ၊ တိုက္ - ၂ေအ၊ တိုင္းမ္စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ္း၊ ကမာရြတ္/စမ္းေခ်ာင္းျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။