ေရလံုေလာက္စြာ မေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္ကိုထိခိုက္ႏိုင္

အေမရိကန္သုေတသီမ်ားက ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ စဥ္းစားေတြးေတာမႈဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ပံုကို ေလ့လာခဲ့ၿပီး ပူျပင္းေသာေႏြရာသီတြင္ အရည္ မ်ားမေသာက္ဘဲ နာရီအနည္းငယ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွား႐ံုျဖင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာနည္းပညာ အင္စတီက်ဳဒ္မွ သုေတသီမ်ားက ေလ့ လာမႈ ၃၃ ခု၏ အခ်က္အလက္မ်ားကို စိစစ္ကာ ျပင္းထန္ေသာ ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈက စဥ္းစားေတြးေတာမႈ ဉာဏ္ရည္အေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားကို အဓိကထားေလ့လာခဲ့သည္။ ယင္းအေျခအေနကို အားစိုက္လႈပ္ရွားမႈ၊ အပူခ်ိန္ျမင့္တက္ေနခ်ိန္ႏွင့္ ေရမေသာက္ေသာ အခ်ိန္မ်ားတြင္ မည္သူမဆိုႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ျခင္းေၾကာင့္ မေတာ္တဆျဖစ္ႏိုင္သည့္ အႏၲရာယ္ပင္ျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက သတိေပးသည္။ ဥပ မာေခြၽးအလြန္ထြက္ျခင္းႏွင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ စက္ပစၥည္းမ်ား ေပါင္းစပ္ပါဝင္သည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမ်ားတြင္ မေတာ္တဆျဖစ္ႏိုင္ သည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္ေနသူအမ်ားစုသည္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အလုပ္မ်ားလုပ္ေနစဥ္ အမွားမ်ားပိုလုပ္ေလ့ရွိၿပီး လ်င္ျမန္စြာ တံု႔ျပန္ရမည့္လႈပ္ရွားမႈမ်ိဳးလည္း နည္းပါးေၾကာင္း သု ေတသီမ်ားက ေလ့လာေတြ႕ရွိသည္။

ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈဆိုးရြားေနခ်ိန္တြင္ပင္ အ႐ိုးရွင္းဆံုး တံု႔ ျပန္ရမည့္ အလုပ္မ်ား၌ ထိခိုက္မႈနည္းေသာ္လည္း အာ႐ံုစူးစိုက္မႈ လိုအပ္ေသာအလုပ္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္မႈမ်ားေၾကာင္း သုေတသန အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မင္ဒီမီလာ့ဒ္စတတ္ဖို႔ဒ္က ေျပာသည္။

ရွည္ၾကာေသာအစည္းအေဝးတြင္ အာ႐ံုစူးစိုက္ၿပီးေနရျခင္း၊ ကားေမာင္းျခင္း၊ သတိရွိရွိေနရန္ လိုအပ္သည့္ ပူေလာင္ေသာ စက္ ႐ံုတြင္းထပ္တလဲလဲ လုပ္ရေသာ အလုပ္တို႔သည္ ေရဓာတ္ခန္း ေျခာက္မႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္မ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

ခႏၶာကိုယ္ကေရဓာတ္ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဆံုး႐ႈံးပါက အားကစားလုပ္ ႏိုင္စြမ္း (သို႔မဟုတ္) ဂီတကိုလက္ခံႏိုင္မႈကဲ့သို႔ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ စြမ္း ရည္မ်ားအေပၚ ထိခိုက္ၿပီး ခႏၶာကိုယ္အပူခ်ိန္ကို ထိန္းညႇိသည့္ စြမ္းရည္ကိုလည္း ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာ သည္။

ေရသည္အေရးအပါဆံုး အာဟာရဓာတ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေရ အလြန္မ်ားျပားစြာ မေသာက္သံုးရန္ သုေတသီမ်ားက သတိေပး သည္။

—Ref:AFP

Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square