ကမၻာတစ္ဝန္း အရက္ေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ ႏွစ္စဥ္သံုးသန္းခန္႔ရွိ

August 30, 2018

၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈရာေပါင္းမ်ား စြာကို ထပ္မံေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း လူသံုးဦးတြင္ တစ္ဦး (၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ)သည္ အရက္ေသာက္သံုးေနၿပီး တစ္ႏွစ္စီ တြင္ အရက္ေသာက္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အရက္ေသာက္ျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးေနေၾကာင္းေလ့လာေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ကမၻာေပၚတြင္ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံသည္ အရက္ေသာက္သူအမ်ား ဆံုးျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသား ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အရက္ေသာက္သံုးၾကသည္။ ႐ိုေမးနီးယား (အမ်ိဳးသား) ႏွင့္ ယူက ရိန္း (အမ်ိဳးသမီး) သည္ အရက္အလြန္အကြၽံေသာက္ဆံုးမႈ အမ်ား ဆံုးႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းအရက္ေသာက္သံုးမႈသည္ ၂၀၁၆ က ေစာေစာ စီးစီး ေသဆံုးမႈႏွင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေစမႈမ်ားအတြက္ သတၱမအႀကီး ဆံုးေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ယင္းမွာ အသက္ (၁၅) ႏွစ္မွ (၄၉) ႏွစ္အရြယ္ၾကား ေစာေစာစီးစီး ေသဆံုးမႈႏွင့္ မသန္စြမ္းျဖစ္ေစမႈ အ မ်ားဆံုးျဖစ္ေစေသာ အႏၲရာယ္ျဖစ္ၿပီး လူ ၁၀ ဦးေသဆံုးမႈတြင္ တစ္ ဦး ေသဆံုးမႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေနသည္။

အသက္ (၅၀) ႏွင့္ အထက္အရြယ္မ်ားတြင္ ကင္ဆာေရာဂါ သည္ အရက္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေသဆံုးမႈျဖစ္ေစသည့္ အဓိကအ ေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရက္ကို အနည္းအက်ဥ္းေသာက္လွ်င္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈ မရွိဆိုေသာ ယူဆခ်က္မွာ မွားယြင္းၿပီး အရက္အနည္းငယ္ေသာက္ ျခင္းမွေန၍ အတန္အသင့္ေသာက္ျခင္း၊ အလြန္အကြၽံေသာက္ျခင္း အထိ က်န္းမာေရးျပႆနာ အနည္းအမ်ားအလိုက္ ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္ ေၾကာင္း အေမရိကန္ဝါရွင္တန္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား၏ ယခု ေလ့လာမႈအရ သိရသည္။

အရက္ေသာက္သံုးမႈ ပမာဏမ်ားေလ က်န္းမာေရးထိခိုက္ႏိုင္သည့္အႏၲရာယ္ ပိုမ်ားေလျဖစ္ၿပီး အရက္ေသာက္သံုးမႈ ေလ်ာ့က် ေစေရး မူဝါဒမ်ားရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာ သည္။

အရက္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးအက်ိဳးေက်းဇူး ရွိ သည္ဆိုေသာ ယူဆခ်က္မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ရန္လိုၿပီး အရက္အ နည္းငယ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအႏၲရာယ္မ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္ဟု ေျပာဆိုေနျခင္းေၾကာင့္ ႏွလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ ေသာ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈအႏၲရာယ္ကို ပိုမ်ားလာေစႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

July 28, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၁၆၀၉၊ ၁၆လႊာ၊ တိုက္ - ၂ေအ၊ တိုင္းမ္စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ္း၊ ကမာရြတ္/စမ္းေခ်ာင္းျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။