စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

January 27, 2016

Thomson Medical Centre အတြက္ Ulink’s အတြင္းလမ္းညွ ြန္

Thomson Medical Centre (TMC) သည္ စင္ကာပူ၇ွိ ေက်ာ္ျကားေသာ ပုဂ္ဂလိက မိခင္ႏွင့္ကေလးေဆး၇ံု ျဖစ္ပါသည္။

လူနာ၇ွင္ႏွင့္ မိသားစုမ်ားမွ၇၇ွိေသာ စစ္တမ္းမ်ားအ၇ TMC ကို ေ၇ြးခ်ယ္ျကျခင္းမွာ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေျကာင့္ျဖစ္ပါသည္။

1. ၁။...

January 27, 2016

Mount Elizabeth Novena အတြက္ Ulink’s အတြင္းလမ္းညွ ြန္

Mount Elizabeth Novena ေဆးရုံသည္ အသစ္ ဖြင္႕လွစ္ထားေသာ နည္းပညာ အဆင့္ျမင္႕ေဆးရုံျဖစ္သည္။ ေဆးရုံရဲ႕ ထူးျခားတဲ႕ အခန္းမ်ား၊ ပါဝင္ေသာ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ား ႏွင္႕ေဆးကုသရာတြင္ အသုံးျပဳေသာ ပစၥည္မ်ားေၾကာင္႔ Mount Elizabeth Novena ေဆ...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload