စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

March 7, 2016

Varicose veins လို႔ေခၚတဲ႔ ေသြးျပန္ေၾကာၾကီးျခင္းေရာဂါဟာ လြယ္လြယ္နွင့္ သူ႕အလုိလိုေပ်ာက္ဖုိ႕ ျဖစ္နုိင္ပါသလား။

Painful varicose and spider veins on woman legs

မျဖစ္နိုင္ပါ…။

ဒါေပမဲ့ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ေသြးျပန္ေၾကာၾကီးျခင္းေရာဂါကို ကုသတဲ့နည္းလမ္းေတြဟာ အဆင့္ျမင့္ျပီးထိေရာက္ပါတယ္။...

March 7, 2016

အေရးပါဆုံး အခ်က္ကေတာ့ စင္ကာပူေဆးကုသမွဳဟာအျခားနုိင္ငံထက္ စာလွ်င္ စရိတ္စကနည္းနည္းမ်ား
ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အကယ္၍သင့္မွာသာ ေဆးကုသဖို႕က်န္းမာေရးအာမခံရွိခဲ့တယ္ဆုိလွ်င္ သင္ဒါကုိ စိတ္ပူေန စရာမလိုပါဘူး။
ေအာက္ပါ ကုသမွဳ အမ်ားစုဟာ အာမခံကုမၸဏီမွ သင့္အစားအကုန္က်ခံေပးမွာ ျဖစ္ပါတယ...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload