စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

May 18, 2016

၁) HPV ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ္လိုကာကြယ္ရမလဲ။

Human Papilloma Virus (HPV) ဆိုတာ ဗိုင္းရပ္စ္အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္ျပီး  ႂကြက္နို႔ကဲ႔သို႔ အနာမ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

ထူးျခားခ်က္အေနနဲ႔ကေတာ႔ အမ်ိဳးအစား ၁၆ နဲ႔ ၁၈ ေတြဟာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာရဲ႕ ၇၀% ထိကို ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လိို႔ သိပၸံပညာရွင္ေတ...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload