စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

June 21, 2016

သင့္မွာသာ အာမခံ႐ွိမယ္ဆိုလ်ွင္ ဒါကျပႆနာမဟုတ္ပါဘူး။
ေအာက္ပါတို႔ကို သင့္အာမခံမွ အကုန္အက်ခံေပးႏုိင္တယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား???
၁) အူမႀကီးမွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း၊ အစာအိမ္မွန္ေျပာင္းၾကည့္ျခင္း
၂) ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္း
၃) အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ ကုသမႈခံယူျခင္း
၄) ရင္သ...

June 1, 2016

၁) Pap Smear ဆိုတာဘာလဲ???

သားအိမ္ေခါင္းအဝမွ ဆဲလ္မ်ားကိုယူ၍ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ( Cervical Cancer ) ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ မူမမွန္သည့္ဆဲလ္မ်ား႐ွိမ႐ွိကို စစ္ေဆးႏိုင္ေသာ အလြန္ပင္ ႐ုိး႐ွင္းလ်ွင္ျမန္သည့္ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။

၂) ဘယ္ေလာက္ထိ တိက်မႈ႐ွိပါသလဲ???

တျခား စစ္ေဆးမႈမ်ားကဲ့သ...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload