စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

July 11, 2016

ျမန္မာျပည္မွ စင္ကာပူသို႔ သြားေရာက္ေဆးစစ္လိုသူမ်ား၏ ေတာင္းဆိုခ်က္အရ health screening package ေစ်းႏႈန္းမ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္႐ွင္။ Ulink ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ေဆး႐ုံသံုး႐ုံ (Raffles Health Screeners, Life scan @ Paragon, Health Connexion @ Farrer Park ) အနက္မွ မိမိႏွင္...

July 5, 2016

Ulink ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၏ ေတာင္းဆိုမႈအမ်ားဆံုး ေရာဂါ႐ွာေဖြစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ကုသျခင္းဆိုင္ရာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ငါးမ်ိဳး၏ ခန္႔႔မွန္းကုန္က်စရိတ္ကို

“ဘန္ေကာက္ ႏွင့္ စင္ကာပူ” ႏႈိင္းယွဥ္ေဖာ္ျပလိုက္ရပါတယ္႐ွင္။

Note:

1. Published bill sizes (50th percentile) based on average length of...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload