စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

July 28, 2017

စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ျကီးျမင့္ေပမယ့္လည္း က်န္းမာေရးအာမခံကို အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစုက စင္ကာပူကို ေဆးကုသမွဳအတြက္ လာေရာက္တဲ့သူေတြ ပိုမ်ားျပားလာပါတယ္။

က်န္းမာေရး အာမခံဆိုတာဘာလဲ။

က်န္းမာေရးအာမခံေတြက အဓိကအားျဖင့္ သင္ဖ်ားနာေနခ်ိန္နဲ့ မေတာ္တဆထိခို...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload