စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

August 30, 2018

၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ၾကား ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာမႈရာေပါင္းမ်ား စြာကို ထပ္မံေလ့လာခဲ့ရာတြင္ ကမၻာတစ္ဝန္း လူသံုးဦးတြင္ တစ္ဦး (၂ ဒသမ ၄ ဘီလီယံ)သည္ အရက္ေသာက္သံုးေနၿပီး တစ္ႏွစ္စီ တြင္ အရက္ေသာက္သူ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ၆ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အမ်ိဳးသမီး ၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အရက္ေသာက္ျခင္း...

August 6, 2018

အေမရိကန္သုေတသီမ်ားက ေရဓာတ္ခန္းေျခာက္မႈေၾကာင့္ စဥ္းစားေတြးေတာမႈဆိုင္ရာ ဦးေႏွာက္၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္အေပၚ ထိခိုက္ႏိုင္ပံုကို ေလ့လာခဲ့ၿပီး ပူျပင္းေသာေႏြရာသီတြင္ အရည္ မ်ားမေသာက္ဘဲ နာရီအနည္းငယ္ျပင္းျပင္းထန္ထန္ လႈပ္ရွား႐ံုျဖင့္ အာ႐ံုစူးစိုက္မႈကို ထိခိုက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာေတြ႕ရွ...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload