စင္​ကာပူက်န္​းမာ​ေရးဆိုင္​ရာ ​​ေနာက္​ဆံုးရသတင္​းအခ်က္​အလက္​မ်ားႏွင္​့ အထူးအစီအစဥ္​မ်ား

July 19, 2018

သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ ကင္ဆာဆဲလ္ေတြရဲ႕အေျပာင္းအလဲနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာခဲ႔ျပီးေနာက္ ၎ေျပာင္းလဲမႈေတြကိုဟာ ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ ေဆးေတြကို တီထြင္နိုင္ခဲ႔ပါတယ္။ ၎ပစ္မွတ္ထားတဲ႔ေဆးေတြဟာ ပံုမွန္ကင္ဆာဆဲလ္ေတြနဲ႔ အလုပ္လုပ္ပံုမတူညီတဲ႔အျပင္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳးေတြလည္း မတူပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ ကင္ဆာအ...

Please reload

ထူးျခားသတင္​းစဥ္​

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

1/1
Please reload