ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၃၁၂(ေအ) မဟာနဝရတ္ကြန္ဒို ၅၁လမ္း (ေအာက္) ဗိုလ္တစ္ေထာင္ျမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕။တနလၤာ-ေသာႀကာ (၉နာရီ - ၆နာရီ)

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။

Mount Elizabeth (Orchard)

၃ Mount Elizabeth လမ္း၊ စင္ကာပူ ၂၂၈၅၁၀

Mount Elizabeth  ေဆးရံုသည္ Joint Commission International (JCI) အသိအမွတ္ျပဳ ပုဂၢလိက ေဆးရံုတစ္ခုျဖစ္ျပီး စင္ကာပူရွိထိပ္တန္းအထူးကု သမားေတာ္မ်ားႏွင့္ ကမာၻအဆင့္မီ ေနာက္ဆံုးေပၚေရာဂါရွာေဖြ စစ္ေဆးေရး စက္ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မွဳေပးေနသည့္ စင္ကာပူရွိ ေက်ာ္ျကားေသာ ေဆးရံုတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ကုတင္ ၃၄၅

ဆရာဝန္ ေပါင္း
၄၅၄ ေယာက္

၂၄နာရီအေရးေပၚအထူးကု

ခ်န္ဂီေလဆိပ္မွ ကားျဖင့္ ၂၅မိနစ္ခန့္အကြာအေဝး 

အနီးရွိ စားေသာက္ေစ်းဝယ္ရန္
Paragon, Ion orchard, Takashimaya

အနီးရွိ ဟုိတယ္မ်ား
Elizabeth, York, Grand Park,
Mandarin Orchard

Ratings:

နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ             

သက္ေတာင့္သက္သာရွိမွဳ       

ေစ်းႏွဳန္း                             

အစာအိ္မ္ႏွင့္အူလမ္းေျကာင္း

ဂလင္းဆိုင္ရာေဆးပညာ

အရိုးအေျကာခြဲစိတ္ကုသျခင္း
ကင္ဆာေရာဂါ                

အဆုတ္ႏွင့္အသက္ရွဳလမ္းေျကာင္း 
ေက်ာက္ကပ္ေဆးပညာႏွင့္ခြဲစိတ္မွဳ

Robotic ခြဲစိတ္ကုသမွဳ
ႏွလံုးကုသမွဳ

ေက်ာ္ျကားေသာ အထူးကုနယ္ပယ္မ်ား

ီးေႏွာက္ႏွင့္အာရံုေျကာေရာဂါမ်ား