Varicose veins လို႕ေခၚတဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာၾကီးျခင္းေရာဂါ။

March 7, 2016

Varicose veins လို႔ေခၚတဲ႔ ေသြးျပန္ေၾကာၾကီးျခင္းေရာဂါဟာ လြယ္လြယ္နွင့္ သူ႕အလုိလိုေပ်ာက္ဖုိ႕ ျဖစ္နုိင္ပါသလား။

Painful varicose and spider veins on woman legs

မျဖစ္နိုင္ပါ…။

ဒါေပမဲ့ သတင္းေကာင္းကေတာ့ ေသြးျပန္ေၾကာၾကီးျခင္းေရာဂါကို ကုသတဲ့နည္းလမ္းေတြဟာ အဆင့္ျမင့္ျပီးထိေရာက္ပါတယ္။ျပီးေတာ႔ ကုသရာမွလည္း   အေသးစား ခဲြစိပ္မွဳသာသာ ျဖစ္ျပီး အခ်ိန္တစ္နာရီ အတြင္းမွာ ျပီးစီးတတ္ပါတယ္။

ေအာက္ပါ အခ်က္ (၃) ခ်က္ဟာ ေသြးျပန္ေၾကာၾကီးျခင္းႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး သင္သိသင့္တဲ့ အခ်က္ေတြပါ။

၁) မ်ားေသာအားျဖင့္ အဆုိပါေရာဂါဟာ မ်ိဳးရိုးလုိက္တာျဖစ္ျပီး သူ႕ဟာသူမေပ်ာက္နုိင္ပါ။

၂) အမ်ိဳးသမီးေတြမွာ ပုိအျဖစ္မ်ားတတ္ျပီး အထူးသျဖင့္ ကုိယ္ဝန္ေဆာင္ခ်ိန္ႏွင့္ ေသြးဆုံးခ်ိန္ေတြမွာ ပုိျဖစ္တတ္ပါတယ္။

၃) ကုသမွဳဟာ မ်ားေသာအားျဖင့္ အာမခံကုမၸဏီမ်ားက သင့္အတြက္ ကုန္က်ခံတာမ်ားပါတယ္။

အကယ္၍ မကုသဘဲထားပါက ေအာက္ပါတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစနုိင္ပါတယ္။

(Source: WebMD and SingHealth)

 

သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ။

ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ အထူးကုနွင့္တုိင္ပင္ျပီး သင့္ရဲ႕က်န္းမာေရး အေျခအေနကုိ ေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။

 

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဘယ္လိုကုသလုိ႕ရသလဲ။

သင့္ရဲ႕လက္ရွိနွင့္ယခင္ ေရာဂါအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ေအာက္ပါကုသမွဳ ေတြကုိ အၾကံေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။

  • Sclerotherapy ဆုိတဲ့ကုသမွဳကေတာ့ၾကီးေနတဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာ ထဲကုိ ေဆးသြင္းျပီးကုသျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကုသမွဳဟာ လူနာအတြက္ သိပ္မခံစားရဘဲ အခ်ိန္တစ္နာရီေလာက္ပဲ ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။ (အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္)

  • Radiofrequency ablation ဆုိတာကေတာ့ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ေပးျပီး ခဲြစိပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အေရးျပားေပၚကုိ တစ္မီိလီမီတာ ေလာက္ ဓားရာေပးျပီး အပူေပးခဲြစိပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပားေပၚမွာ ဒဏ္ရာက်န္ခဲ့နုိင္ ေျခအရမ္းနည္းျပီး ကုသခ်ိန္တစ္နာရီေလာက္ပဲ ၾကာမွာျဖစ္ပါတယ္။(အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္)

  • ClariVein လို ့ေခၚတဲ့ေနာက္ဆုံးေပၚစက္ႏွင့္ ကုသျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးနွင့္ အထိေရာက္ဆုံး ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာကုိယ္ရဲ႕ အေရးျပားေပၚကုိ (၀.၅) မီလီမီတာ ေလာက္ ဓားရာေပးျပီး အရည္တမ်ိဳးထည့္၍ခဲြ စိပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ အေရျပား ပါးလႊာျပီး အထိအခုိက္မခံတဲ့လူေတြ အတြက္ပုိျပီးသင့္ေတာ္ပါတယ္။ (အေသးစိတ္ၾကည့္ရန္)

ယူလင့္ခ္မွ ဘယ္လိုကူညီနိုင္မလဲဆုိေတာ႔…

 

 

 

 

 

 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ေဖာက္သည္မ်ားကုိ စင္ကာပူရွိ အေတာ္ဆုံး ေသြးေၾကာဆုိင္ရာအထူးကုဆရာဝန္ၾကီးမ်ားနွင့္ တုိင္ပင္ျပီး ကုသနုိင္ရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါတယ္။

 

Dr Benjamin Chua (Mt. Elizabeth Novena)

အရင္ စင္ကာပူ အစိုးရေဆးရုံ (SGH) ရဲ႕ေသြးေၾကာဆုိင္ရာကုသေရး ဌာန အၾကီးဆုံးျဖစ္တဲ့ Dr Chua ဟာေသြးျပန္ေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြနွင့္ပတ္သတ္လွ်င္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားျပီး အေသြးစားခဲြစိပ္မွဳ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

(Dr Chua အေၾကာင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရန္)

 

 

Dr Cheng Shin Chuen (Mt. Elizabeth Novena)

Dr Cheng ဟာေသြးေၾကာဆိုင္ရာ အထူးကု တစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး အရင္က Tan Tock Seng ေဆးရုံရဲ႕ ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ကုသမွဳဌာနရဲ႕ အၾကီးဆုံးလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသြးျပန္ေၾကာဆုိင္ရာ ေရာဂါေတြနွင့္ပတ္သတ္လာလွ်င္ အေတြ႕အၾကဳံမ်ားျပီး အေသြးစားခဲြစိပ္မွဳ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

(Dr Cheng အေၾကာင္း အေသးစိတ္ဖတ္ရန္)

 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေဖာက္သည္ေတြဟာ ဘယ္လိုအက်ိိဳးေက်းဇူးေတြ ခံစားရမလဲဆုိရင္

(၁) ေရြးခ်ယ္ခြင့္ –  ေဆးကုသရမည့္ ေရြးခ်ယ္ခြင္႔ကုိ မိမိတုိ႕အဆင္ေျပသည္ ့ ေငြေၾကးႏွင္႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိၾကိဳတင္ေရြးခ်ယ္နုိင္ရန္ စီစဥ္ေပးျခင္း။
(၂) သီးသန္႕ဝန္ေဆာင္မွဳ၊ – ေဆးကုသျခင္း မတိုင္မွီနွင္႔ ေဆးကုသျပီး သင္႕၏ အေသးစိပ္ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ဝန္ေဆာင္မွဳ ေပးနို္င္ျခင္း။
(၃) ေစာင္႔ဆုိင္းခ်ိန္နည္းျခင္း – အခ်ိန္တုိတြင္းေဆးကုသမွဳရရွိနုိင္ရန္ စီစဥ္ ေပးနုိင္သည္႔အတြက္ ေစာင္႔ဆုိင္းခ်ိန္နည္းျခင္း။(တစ္ရက္အတြင္း ေဆးကုသနုိင္ရန္ ရက္ခ်ိန္းယူေပးျခင္း)

 

 

 

ေဆးကုသရန္ ရက္ခ်ိန္းရယူလုိပါကယူလင့္(ခ္)ျမန္မာသုိ႕ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

If you need any assistance, simply ask!

enquiry@ulinkmyanmar.com

သင့္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ယူလင့္ခ္မွ ကူညီရန္ အသင္႔ပါ…။

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Featured Posts

စင္ကာပူက ေဆးကုသမွဳ စရိတ္ေတြျကီးေပမယ့္ စင္ကာပူမွာ ေဆးကုသဖို့ လာေရာကျ္ကတဲ့ ျမန္မာအပါအဝင္ ႏိုင္ငံျခားသားလူနာေတြလည္း မ်ားျပားလားပါတယ္။ ဘာေျကာင့္လဲဆိုတာ ျက...

July 28, 2017

1/1
Please reload

Recent Posts
Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
ဆက္သြယ္ရန္

၀၉ ၆၆၁၁၀၈၈၂၂

claims@ulinkmyanmar.com

Monday - Friday, 9am - 6pm

အခန္း-၁၆၀၉၊ ၁၆လႊာ၊ တိုက္ - ၂ေအ၊ တိုင္းမ္စီးတီး၊ ဟံသာဝတီလမ္း၊ ကမာရြတ္/စမ္းေခ်ာင္းျမို႔နယ္၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႔။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက Ulink Myanmar Facebook page ကို like လုပ္ထားရန္။